Thursday, April 13, 2017

ChessSchool (@Chess_School_) is now following you on Twitter!

     
Chess Club,
You have a new follower on Twitter.
  Chess Club
     
ChessSchool
@Chess_School_
ChessSchool-ը նորարարական, կրթական միջավայր է շախմատի սիրահարների համար պրոֆեսիոնալ մարզիչների օգնությամբ շախմատ սովորել՝ օգտվելով մեր առցանց հարթակից։
Armenia · https://chessschool.am
Following